Slide có bản đồ thế giới – World Maps powerpoint Template

Bản Đồ Gỗ 3D Ban do the gioi

Trong slide Powerpoint bản đồ thế giới này có chứa những gì giúp bạn hoàn thiện thiết kế bản thuyết trình của mình.

 • +37 slide độc ​​đáo trong slide này.
 • 30 cờ quốc gia bổ sung thêm
 • 26 bản đồ định dạng vector bổ sung
 • 36 ký tự vị trí.
 • 30 khái niệm kinh doanh với vector phẳng tuyệt vời.
 • Tỷ lệ khung hình 16: 9 (màn hình HD).
 • Dựa trên bố cục tổng thể.
 • 10 màu tạo sẵn
 • nền sáng và tối
 • tất cả các yếu tố hoàn toàn có thể chỉnh sửa.
 • kéo và thả hình ảnh dễ dàng.
 • Bản đồ bổ sung.
 • Cờ bổ sung.
 • Tập tin phông chữ miễn phí được sử dụng.
 • hỗ trợ nhanh chóng và miễn phí.

Một số ảnh về slide bản đồ thế giới

Bản Đồ Gỗ 3D Ban do the gioi

Link tải về bản đồ thế giới template tại đây: https://drive.google.com/file/d/1Aomj0BIx0IGGbxkkDcawoWvJiU028-jB/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *