Slide Bản đồ Châu Á Isometric & Legends cho Slide Powerpoint (Có VN)

Bản Đồ Gỗ 3D ban do chau a slide

Một mẫu Slide Powerpoint Chứa các bản đồ khác nhau của Châu Á với các truyền thuyết bao gồm, sử dụng kiểu isometric.

Liệt kê Bản đồ (Quốc gia / Quốc gia)

 • Trung Quốc
 • Nhật Bản
 • Nước Lào
 • Brunei
 • Việt Nam
 • và nhiều cái khác

Liệt kê icon / Biểu tượng quốc gia

 • Động vật
 • Bệnh viện
 • Cây
 • Khai thác mỏ
 • Năng lượng
 • và nhiều cái khác

Đặc trưng

 • 25 Bản đồ Châu Á khác nhau
 • Có sẵn trên Tệp .PPTX & .PPT
 • Thư viện Huyền thoại / Biểu tượng
 • 5 màu tạo sẵn
 • Có thể chỉnh sửa và dễ sử dụng
 • Tài liệu

Xem thêm bản đồ thế giới bằng slide tại đây

Một số hình ảnh cho slide bản đồ Châu Á kèm Việt Nam này

Asia Maps Isometric & Legends For Powerpoint

Asia Maps Isometric & Legends For Powerpoint

Link tải slide này: https://drive.google.com/file/d/17WCT7j2OsNLeY4BUvpCK6Tg4cWpJYki5/view?usp=sharing

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *